Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

FIZJOTERAPIA

Kierunek Fizjoterapia przygotowuje do planowania i realizowania procesu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i narządów wewnętrznych, stosowania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykoterapeutycznych, a także prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Dzięki poznaniu podstaw medycznych rehabilitacji oraz praktycznym zajęciom w placówkach rehabilitacji w Bełchatowie, studenci uzyskują niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów. Absolwenci są kompetentnymi terapeutami z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej.


fizjoterapia

Kim jest fizjoterapeuta?

Absolwent kierunku Fizjoterapia posiada praktyczne umiejętności przywracania sprawności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku choroby lub urazów ciała. Kształtuje oraz podtrzymuje sprawność i wydolność osób niepełnosprawnych, a także rozwiązuje problemy związane z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji leczniczej. Fizjoterapeuta zajmuje się usprawnianiem kondycji fizycznej i psychicznej chorego, jego celem jest przywrócenie go w pełni lub przynajmniej częściowo do normalnego życia.

Kariera zawodowa Absolwenta

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach, prywatnych ośrodkach, a także z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala podjąć pracę w sanatoriach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz specjalistycznych placówkach, zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Specjalności:

 • Rehabilitacja ruchowa

 • Rehabilitacja ruchowa z rozszerzonym językiem niemieckim

Przykładowy wykaz przedmiotów:

 • Biologia medyczna

 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

 • Anatomia prawidłowa człowieka

 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

 • Kinezyterapia

 • Ogólna teoria fizjoterapii

 • Fizjologia

 • Fizykoterapia

 • Masaż leczniczy

 • Odnowa biologiczna

 • Zaopatrzenie ortopedyczne

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu oferuje kształcenie na kierunku medycznym - fizjoterapia , studia I i II stopnia. Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!